Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 240/2021 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών-Αμοιβές

Αριθμός Απόφασης:

358

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

20/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: