Εναρξη λειτουργίας Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

4

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

02/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: