Εγγραφή του δήμου ως συνδρομητή σε τράπεζα νομικών πληροφοριών και σε περιοδικό

Αριθμός Απόφασης:

86

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: