Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας

Αριθμός Απόφασης:

177

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

09/07/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: