Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με αριθμό μελέτης 49/2017 και προϋπολογισμό 116.694,00€.

Αριθμός Απόφασης:

178

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

09/07/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: