Επανέλεγχος συμβάσεων προσωπικού Ο.Τ.Α. με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου.

Αριθμός Απόφασης:

276

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: