Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης και την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα, στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης:

275

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: