Επανεπιβολή της ρυμοτομικής δέσμευσης στο ακίνητο με Κ.Α. 03-01-26 (Ν.03) του Ο.Τ. Γ241 της Πράξης Εφαρμογής Δενδροποτάμου, λόγω αυτοδίκαιης άρσης, κατόπιν παρέλευσης πενταετίας από την κύρωση της πράξης εφαρμογής.

Αριθμός Απόφασης:

104

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

12/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: