Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022.

Αριθμός Απόφασης:

103

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

29/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: