Επικύρωση Αποτελέσματος δημοπρασίας Πρακτικού Ι «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ)», αρ. μελ. 54/2020 και προϋπολογισμού 2.207.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Αριθμός Απόφασης:

358

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

01/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: