Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια στεγάστρων μεταλλικών για στάσεις λεωφορείων». Προσωρινή Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

359

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

01/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: