: Επικύρωση ή μη των πρακτικών της 18/2/2014, της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Αριθμός Απόφασης:

113

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

06/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: