Επικύρωση ή μη του από 18-8-2015 πρακτικού της Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Αριθμός Απόφασης:

281

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: