Επικύρωση ή μη του από 26-6-2015 πρακτικού της Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Αριθμός Απόφασης:

280

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: