«Επικύρωση ή μη του πρακτικού της 05-12-2017,της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών».

Αριθμός Απόφασης:

363

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: