«Επικύρωση ή μη του πρακτικού της 11/10/2016, της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών»

Αριθμός Απόφασης:

322

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: