Επικύρωση ή μη του πρακτικού της 15-01-2018, της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Αριθμός Απόφασης:

015

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

21/01/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: