Επικύρωση Πρακτικού Κατακύρωσης - Κατακύρωση σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση στατικής επάρκειας μεταλλικών τμημάτων κτιρίων», αρ. μελ. 49/2017

Αριθμός Απόφασης:

154

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: