Επικύρωση Πρακτικού Κατακύρωσης - Κατακύρωση σύμβασης του έργου: «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΥΛΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», αρ. μελ. 115/2017

Αριθμός Απόφασης:

063

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

28/03/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: