Επικύρωση των πρακτικών της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών

Αριθμός Απόφασης:

336

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

29/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: