" Επιλογή αναδόχου της μελέτης «ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ "ΠΕ4 ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ - ΠΕ5 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ"» (αριθ. μελ. 83/14 - ΚAE Μ-0638-14). "

Αριθμός Απόφασης:

323

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

03/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: