Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

51

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

27/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: