Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 615€ από κλήση Τροχαίας

Αριθμός Απόφασης:

310

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

02/10/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: