Έγκριση έκτακτης εκτός έδρας μετακίνηση του δημάρχου στην Αθήνα στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2012 και καταβολή εξόδων της μετακίνησής του.

Αριθμός Απόφασης:

309

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

02/10/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: