Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων δημοτικών τελών, δημοτικού φόρου και τέλους ακίνητης περιουσίας, που αφορούν τη διαφορά εμβαδού που αφορούν τα Δ.Τ., Δ.Φ. και Τ.Α.Π. που χρεώθηκαν σε λογαριασμούς ρεύματος του διαμερίσματος του 2ου ορόφου της οικοδομής, που βρίσκ

Αριθμός Απόφασης:

307

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

02/10/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: