Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων δημοτικών τελών στον κ. Σαββίδη Ιωάννη του Σάββα.

Αριθμός Απόφασης:

18

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

23/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: