Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων δημοτικών τελών

Αριθμός Απόφασης:

96

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: