Επιστροφή χρηματικού ποσού 5.480,56 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα και μέρους των δικαστικών εξόδων αγωγής ποσού 400,00 €, στην εταιρία Θ. Μποτζώρης και Σια ΟΕ, λόγω εφαρμογής της υπ΄ αριθμό 7259/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Αριθμός Απόφασης:

181

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

15/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: