Επιστροφή δημοτικών τελών - δημοτικού φόρου και ΤΑΠ του κ. FROKTU ARTAN.

Αριθμός Απόφασης:

137

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

01/04/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: