Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο χρήσεων για τα έτη 2009 και 2010 στη Δημοτική επιχείρηση Κ.Δ.Ε.Π.Κ.Α.Α

Αριθμός Απόφασης:

138

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

01/04/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: