Επιστροφή δημοτικών τελών – δημοτικού φόρου ποσού 155€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Αριθμός Απόφασης:

199

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

10/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: