Επιστροφή ποσού 160€ σύμφωνα με τον Ν. 4021/11.

Αριθμός Απόφασης:

373

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

20/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: