Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντος

Αριθμός Απόφασης:

260

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

23/07/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: