Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για τα έργα του Δήμου έτους 2013

Αριθμός Απόφασης:

259

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

23/07/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: