Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Ε.Π.Α.).

Αριθμός Απόφασης:

401

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: