Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ).

Αριθμός Απόφασης:

398

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: