Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στον κο Αστεριάδη Δημήτριο

Αριθμός Απόφασης:

380

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: