Έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών της αναπτυξιακής σύμπραξης με τίτλο «ΜΟΝΗ. ΓΕΝΙΑ» μέλος της οποίας είναι ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, στο πλαίσιο της λειτουργίας της πράξης με τίτλο “Μονογονεϊκές Οικογένειες: Απασχόληση και Τοπική Κοινωνία στη Δυτική Θεσσαλονίκη (MIS 376020)”, της δράσης 3 «Τοπι

Αριθμός Απόφασης:

381

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο