Επιστροφή Τ.Α.Π.(τέλους ακίνητης περιουσίας) στον Ζαχαριάδη Διογένη

Αριθμός Απόφασης:

408

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: