Αποδοχή του ποσού των 7.744,00 για σχολικούς τροχονόμους και την απόδοσή του στην Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου

Αριθμός Απόφασης:

407

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: