Επιβολή ανταποδοτικών τελών 2016

Αριθμός Απόφασης:

094

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: