Επιβολή και καθορισμός προστίμου για παράνομη διαφήμιση (Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.).

Αριθμός Απόφασης:

340

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

29/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: