Καθορισμός ειδικοτήτων, του προσωπικού της εγκεκριμένης συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Δράσεων Προαγωγής και Αγωγής της Υγείας του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας και των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής στους Εφήβους», του Επιχειρησιακού Πρ

Αριθμός Απόφασης:

339

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

29/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: