Επιβολή και καθορισμός προστίμου για παράνομη διαφήμιση (I.C.B.S.).

Αριθμός Απόφασης:

346

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

29/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: