Επιβολή και καθορισμός προστίμου για παράνομη διαφήμιση (Mango).

Αριθμός Απόφασης:

343

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

29/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: