Επιβολή και καθορισμός προστίμου για παράνομη διαφήμιση στην εταιρία «Panel 2+4 AE».

Αριθμός Απόφασης:

331

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

29/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: