Επιβολή και καθορισμός προστίμου για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση, στην επιχείρηση BASE.

Αριθμός Απόφασης:

226

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

12/07/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: