Επιβολή και καθορισμός προστίμου για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση, στην επιχείρηση FACTORY.

Αριθμός Απόφασης:

225

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

12/07/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: