Επιβολή και καθορισμός προστίμου για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση, στην επιχείρηση STAGE LIVE.

Αριθμός Απόφασης:

227

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

12/07/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: