Επιβολή και καθορισμός προστίμου και εξόδων αποξήλωσης για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση στην εταιρεία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.».

Αριθμός Απόφασης:

253

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: